Darmowy parking

Proszę o kontakt w sprawie oferty ubezpieczenia

lub

POLISA-SZCZECIN.PL
Słowo wstępuSprawa absolutnie podstawowa i nadrzędna - zanim weszło w Polsce RODO muliagencja POLISA-SZCZECIN.PL dbała o poufność danych osobowych swoich Klientów i nic w tym temacie się nie zmieni. Zawsze szanowałem poufność danych Klientów i nie zamierzam tego zmieniać. Pracuję w branży ubezpieczeń i tu często mam do czynienia z danymi osobowy i tymi zwyczajnymi, które podajemy często ale i tymi bardzo wrażliwymi jak stan zdrowia przy polisach życiowych. Przychodząc do POLISA-SZCZECIN.PL możesz być pewny Twoje dane osobowe są bezpieczene. RODO weszło w życie i same deklaracje to za mało. Trzeba spełnić kilka obowiązków z RODO związanychObowiązek informacyjny RODOChcąc sprawdzić ofertę albo kupić polisę ubeczpieczniową, każdy Klient ma prawo poznać informacje kto będzie operował jego danymi osobowymi. Klient ma prawo, a agent ma obowiązek o tym Klienta poinformować albo umożliwić mu dostęp do tych informacji. Z uwagi, że POLISA-SZCZECIN.PL współpracuje z ponad 20 towarzystwami ubezpieczeniowymi podaję poniżej odnośniki do takich dokumentów. Podczas spotkania osobiście będziesz mógł Kliencie zobaczyć takie dokumenty fizycznie. Podczas rozmowy telefonicznej poinformuję Cię o tej stronie www, a w czasie korespondencji mailowej podam Ci link do tej strony.

POLISA-SZCZECIN.PL jako administrator i jako procesor danych osobowychJestem multiagentem, współpracuję z ponad 20 zakładami ubezpieczeniowymi, ale także jestem samodzielą firmą. Każde z towarzystw ma nieco inne procedury i dlatego POLISA-SZCZECIN.PL w procesie zarządzania ochroną danych osobowych występuje w dwóch niezależnych rolach: procesora, gdzie reprezentuję firmę ubezpieczniową oraz administratora, gdzie mogę przetwarzać Twoje dane osobowe jako niezależny podmiot. Co dzięki temu zyskujesz? Mam u siebie więcej infomacji o Tobie, szybciej mogę udzielić pomocy czy wskazać kierunek rozwiązania, a także mogę w porozumieniu z Tobą szukać dla Ciebie innych rozwiązań ubezpieczeniowych. Abym mógł to robić podczas wizyty u mnie będę Cię prosił o wyrażenie 3 zgód dla POLISA-SZCZECIN.PL
1) abym mógł przetwarzać Twoje dane osobowe
2) abym mógł do Ciebie zadzwonić w sprawie ubezpieczeń oraz
3) abym mógł do Ciebie wysłać SMS albo maila w sprawie ubezpieczeń.
Aby Twoje dane były bezpieczne mam w POLISA-SZCZECIN.PL wdrożoną politykę bezpieczeństwa, wszelkie wymagane prawem rejestry są prowadzone, a także stosuję adekwatne środki bezpieczeństwa fizycznego oraz informatycznego.Polityka prywatności w POLISA-SZCZECIN.PL 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczonych przez POLISA-SZCZECIN.PL Robert Stępczyński
 2. Administratorem danych osobowych jest POLISA-SZCZECIN.PL Robert Stępczyński z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Łącznej 1/1; NIP 854-101-53-71; REGON 812590734
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i ma na celu zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem POLISA-SZCZECIN.PL Robert Stępczyński, a także w razie potrzeby bieżąca obsługę tej umowy. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika. Brak zgody Klienta na podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem POLISA-SZCZECIN.PL Robert Stępczyński.
 5. POLISA-SZCZECIN.PL Robert Stępczyński pozyskuje dane osobowe swoich aktualnych klientów, a także potencjalnych klientów, które są zawsze podawane dobrowolnie w następujący sposób:
  a) poprzez wprowadzenie ich przez Klienta w formularzach w serwisie www.polisa-szczecin.pl
  b) poprzez wprowadzenie ich przez Klienta w formularzach w serwisie społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/polisaszczecin/
  c) w trakcie telefonicznej rozmowy handlowej, która za zgodą obu stron może być rejestrowana na trwałym nośniku
  d) w trakcie spotkania handlowego podczas którego Klient może podpisać dokument ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych
  e) poprzez wysłanie danych na email w celu zawarcia transakcji
  Nie przewidujemy możliwości innego pozyskiwania danych osobowych, szczególnie w sposób zautomatyzowany albo z źródeł publicznie dostępnych.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez POLISA-SZCZECIN.PL Robert Stępczyński mogą mieć charakter danych wrażliwych albo dotyczyć osób małoletnich. Ma to szczególne znaczenie przy ubezpieczeniach życiowych oraz szkolnych. W przypadku danych wrażliwych podejmiemy środku ponadprzeciętne w celu ich zabezpieczenia.
 7. Dane podane przez Klienta mogą być wykorzystane przez POLISA-SZCZECIN.PL Robert Stępczyński w następujących obszarach:
  a) analiza potrzeb klienta w zakresie usług ubezpieczeniowych
  b) sprawdzenie/przeliczenie ofert towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie potrzeb ubezpieczeniowych klienta (obecnych i przyszłych)
  c) przedstawienia oferty towarzystw ubezpieczeniowych
  d) obsługi zawartych transakcji ubezpieczeniowych
 8. Dane osobowe pozyskane przez POLISA-SZCZECIN.PL Robert Stępczyński nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim. Dane osobowe będę wykorzystywane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej
 9. Klient swoje dane osobowe przetwarzane przez POLISA-SZCZECIN.PL Robert Stępczyński ma prawo:
  a) przeglądać
  b) modyfikować
  c) zażądać ograniczenia ich przetwarzanie
  d) wnieść sprzeciw przeniesienia ich do innego administratora
  e) zażądać ich usunięcia
 10. Klientowi w każdym momencie przysługuje prawo wniesienia skargi na administratora do właściwego w kraju organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.
 11. W przypadku braku zażądania usunięcia danych osobowy będą one w zasobach POLISA-SZCZECIN.PL Robert Stępczyński przechowywane w terminie maksymalnie 3 lat.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój rynku ubezpieczeniowego albo zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej firmy. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W razie konieczności kontaktu albo wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane kontaktowe: POLISA-SZCZECIN.PL Robert Stępczyński ul. Łączna 1/1 71-781 Szczecin, mail: biuro@polisa-szczecin.pl; tel. 575737950,